Anda Di Sini : Utama Perkhidmatan Kami Pembiayaan
 
     
 
  PERKHIDMATAN KAMI
 

 
.....................................................
 
.....................................................
 
.....................................................
 
.....................................................
 
.....................................................
 
 
 
KEMUDAHAN PEMBIAYAAN
 
 
 
 
   
     
   

Pembiayaan Bai' Al -'Inah

Pembiayaan Bai' Al-'Inah adalah bertujuan untuk mengadakan kontrak perniagaan melalui skim jualan dan bayaran tertangguh berdasarkan konsep syariah. Syarat-syarat utama permohonan ini adalah seperti berikut:-

     
   
 
Bai' Al-'Inah Berjamin
 
     
 

Jumlah maksimum pembiayaan ialah RM35,000

Menyediakan sekurang-kurangnya 2 orang penjamin

Kadar perkhidmatan 5.9% setahun sama rata
Tempoh bayaran ansuran selama 84 bulan
Levi pembiayaan akan dikenakan sebanyak RM5 bagi tiap-tiap RM1000 pembiayaan

 
     
   
     
   
 
Bai' Al-'Inah Tanpa Penjamin
 
 
 
 

Jumlah maksimum pembiayaan ialah RM15,000
Kadar perkhidmatan 5.9% setahun sama rata

Anggota wajib mencarum Takaful/Insurans berkelompok bulanan minima RM20.00
Tempoh bayaran ansuran selama 48 bulan

 
     
   
     
   
 
Bai' Al-'Inah Yuran
 
     
 

Jumlah maksimum pembiayaan 90% dari jumlah yuran

Tempoh bayaran ansuran selama 84 bulan

Kadar perkhidmatan 5.9% setahun sama rata

 
     
     
   
     
   
 
Pembiayaan Qard
 
     
 

Pembiayaan Qard adalah untuk membantu anggota-anggota untuk tujuan perbelanjaan seperti perayaan, perubatan, kemalangan, persekolahan anak dan pengebumian. Syarat-syarat utama permohonan ini adalah seperti berikut:-

 

Jumlah yuran hendaklah melebihi ikatan dengan mana-mana pinjaman atau pembiayaan

Anggota mempunyai jumlah yuran melebihi jumlah pembiayaan yang dipohon
Mengemukakan permohonan kepada Lembaga menggunakan borang rasmi
Melampirkan dokumen yang berkaitan untuk tujuan pertimbangan
Jumlah pembiayaan minimum ialah RM1000 sehingga maksimum RM3000 dalam gandaan RM100
Bayaran proses adalah RM50 untuk pembiayaan RM1000 - RM1500
Bayaran proses adalah RM75 untuk pembiayaan RM1600 - RM2000

Bayaran proses adalah RM125 untuk pembiayaan RM2100 - RM3000
Pembiayaan ini tidak memerlukan penjamin
Tempoh bayaran ansuran selama 12 bulan untuk pembiayaan RM1000 - RM2000

Tempoh bayaran ansuran selama 18 bulan untuk pembiayaan RM2001 - RM3000

 

 
     
   
    Klik sini untuk muat turun borang