Misi, Visi, Objektif

Visi

" Menjadi koperasi berprestij berteraskan kecemerlangan perniagaan dan perkhidmatan "

Misi

" Kami beriltizam untuk meningkatkan perkhidmatan, produk dan perniagaan untuk kepentingan ekonomi anggota,
pekerja dan pemegang berkepentingan selaras dengan prinsip dan nilai-nilai koperasi. "

Objektif

1) Memastikan perkhidmatan dan produk yang berkualiti
2) Mengurus kewangan dengan efisien
3) Mengamalkan urusan perniagaan yang berhemah dan telus
4) Memperkasa budaya berkompetensi tinggi dan saling membantu
5) Menjamin pulangan pelaburan yang terbaik

Jawatankuasa Syariah

Pengurusan Kanan

Ketua Unit

Lembaga Pengarah KTNB Travel & Tours Sdn Bhd

Lembaga Pengarah Koptown Solutions Sdn Bhd

Audit Dalaman